اینجا هستیدSkip Navigation Links > صفحه نخست > انواع کنسرو


در این بخش انواع کنسروهای ماهی,مرغ,خوراکها,انواع خورشها,کله پاچه و ... تولید می شود.

کنسرو پاچه گوسفندی

100% طبیعی
بدون مواد نگهدارنده

کنسرو خوراک لوبیا چیتی

100% طبیعی
بدون مواد نگهدارنده

کنسرو ماهی تن جنوب

100% طبیعی
بدون مواد نگهدارنده

کنسرو گوشت مرغ

100% طبیعی
بدون مواد نگهدارنده

کنسرو کله و پاچه

100% طبیعی
بدون مواد نگهدارنده

کنسرو سیرابی

100% طبیعی
بدون مواد نگهدارنده

کنسرو زبان گوساله

100% طبیعی
بدون مواد نگهدارنده